učitavanje • loading • загрузка

Rekonstrukcija zgrade Tušilaštva Crne Gore u Kotoru

Lokacija : Kotor

Godina projektovanja : 2013

Bruto površina : 907,05 m2