učitavanje • loading • загрузка

Kompleks mini hidroelektrana / MHE Trepačka 1 Trepačka 2

Lokacija: Andrijevica

Instalisana snaga: 12,8 MWh

Godina projektovanja: 2011