učitavanje • loading • загрузка

Kompleks mini hidroelektrana / MHE Crni Potok – Crnja - Ljubaštica

Lokacija: Kolašin

Instalisana snaga: 5,5 MWh

Godina projektovanja: 2011