• mprojekt
  • mprojekt
  • mprojekt

anja markovicArhitekta Anja Marković je rođena 1992. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu - gimnazija "Ivan Goran Kovačić" završava u Herceg Novom, nakon čega, 2010. godine, upisuje Arhitektonski fakultet u Podgorici.

Tokom školovanja je učestvovala na mnogim radionicama i studijskim putovanjima ("Bajice - grad u poljima" - Cetinje, "Eco city" - Šavnik, "Flatscapes" - Amsterdam i "Escapes" - Španija) a svoje radove izlagala je na brojnim izložbama  (Izložba Arhitektonskog fakulteta u okviru Decembarske Umjetničke Scene -Podgorica, izložba "Eco city" - Šavnik i 1. Salon arhitekture).

Anja je studijske 2012.-13. godine proglašena za najboljeg studenta Arhitektonskog fakulteta (Univerzitet Crne Gore), a iste te godine dobija i prestižnu "Atlas stpendiju" (Atlas foundation).

Osnovne studije je završila  na Arhitektonskom fakultetu 2013. godine, nakon čega upisuje specijalističke studije - projektantski smjer.  Diplomirala je 2014. godine,  na temi "Gradski muzej u Herceg Novom".

Radno iskustvo sticala je radeći kao član tehničkog tima Ministarstva kulture, gdje učestvuje na izradi elaborata o revitalizaciji i revelorizaciji nepokretnih kulturnih dobara Crne Gore (Opštine Nikšić i Danilovgrad).  Pripravnički staž počinje u arhitektonskom birou "M-projekt" u Podgorici.

JEZICI:

- Engleski,
- Italijanski.